Aleksandra Mladenovic

Obrazovanje

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011.godine. Nakon diplomiranja u periodu od 2012. do 2013.godine, obavljala poslove šefa kabineta i pravnika u kompaniji ”Milenium grup” d.o.o., Beograd, a nakon čega je pripravničku praksu obavljala u advokatskoj kancelariji. Pravosudni ispit položila je 2014.godine, od kada je član Advokatske komore Beograda kao samostalni advokat.

Članstvo

Advokatska komora Beograda

Oblasti

Privredno pravo, stečaj, imovinski odnosi, bankarsko poslovanje, radno i porodično pravo.

Kontakt podaci

(+381) 65 816 99 63

aleksandra@advokatisrbija.com

Karijera

Poseduje licencu Narodne Banke Srbije za zastupanje i posredovanje u osiguranju, sertifikat za zastupanje maloletnika u krivično pravnim predmetima, licencu za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih prava, izbegličkog prava i prava nacionalnih manjina, sertifikat za zastupanje lica u azilnom postupku.

Tečno govori engleski jezik.

U toku svoje advokatske prakse, obavljala poslove pružanja pravne zaštite pravnim licima i to kroz ostvarivanje prava domaćih i stranih pravnih lica u privrednim odnosima kako u sudskim, upravnim i drugim postupcima, zatim u oblasti naknade štete, bankarskih poslova, izradi svih vrsta ugovora i opštih akata u cilju sveobuhvatne zaštite poslodavca u oblasti radno-pravnih odnosa.

Takođe se bavi i odbranom fizičkih lica pred domaćim sudovima.

U dosadašnjem radu advokat Aleksandra Mladenović zastupala je, pored brojnih fizičkih lica, preko 50 pravnih lica iz različitih oblasti rada, kako privredna društva tako i banke, hotele, osiguravajuća društva ali i privredna društva u stečaju.