Naš tim

Kvalifikovani advokati

Upoznajte naše advokate

Aleksandra Mladenović

Privredno i građansko pravo

Svetislav Milićević

Stvarno, krivično i privredno pravo

Mirjana Miljković

Krivično pravo, naknada štete
i radno pravo

Naši saradnici

Lazar Ždero

Diplomirani pravnik

Claudia Antunović

Advokat

Vanja Jeftić

Advokat

Biljana Čelik-Jeftić

Sudski tumač za nemački jezik