Građansko pravo

Naša advokatska kancelarija bavi se problemima iz širokog spektra građansko-pravne oblasti, pa pored pitanja iz oblasti porodičnih i nasledno-pravnih odnosa, uspešno rešava sva pitanja koja se odnose prvenstveno na lične probleme fizičkih lica kako po pitanju imovine, upravljanja imovinom, ličnih statusa građana, ljudskih i manjinskih prava.

Opis usluge

Nastojimo da sve sporne situacije najpre rešavamo putem konsaltinga i pregovora, a sve u cilju uštede vremena i resursa klijenata u formalnim postupcima imajući u vidu osetljivost određenih životnih situacija i tržišnu politiku, ali i efikasnost sudova. U slučaju da ne dođe do kompromisnog rešenja situacije, naš tim advokata kroz detaljnu analizu celokupne problematike slučaja, pronalazi optimalne načine za rešavanje svake situacije.

Način rada naše kancelarije u oblasti građanskog prava podrazumeva razumevanje, brigu, brzinu, inicijativu, proaktivnost, posebno poštovanje ličnih interesa i lične sfere klijenata.

Kroz nekoliko oblasti ovo su usluge koje pružamo našim klijentima:

Imovina i upravljanje imovinom:

Rešavanje pitanja ličnih statusa fizičkih lica:

Zaštita ljudskih i manjinskih prava: