Dijaspora

Naša advokatska kancelarija pruža sve pravne usluge našim državljanima na privremenom radu u inostranstvu, kao i licima koja imaju potrebu da reše određena pravna pitanja na teritoriji Republike Srbije. Klijentima iz inostranstva pružamo u prvom kontaktu usmene i pismene pravne savete putem telefona, audio-video veze i putem mail-a. Pored pružanja svih pravnih usluga i usluga zastupanja pred državnim organima, sudovima, javnim izvršiteljima i javnim beležnicima, pružamo podršku u vidu angažovanja ovlašćenih sudskih tumača za sve jezike.

U saradnji sa advokatskom kancelarijom u Bad Homburgu, Antunović, Kurth, Rathmann, pružamo i advokatske usluge iz oblasti zakona o imigraciji i azilu, koji uključuje rešavanje pitanja spajanja porodice, statusa boravka ili deportacije na teritoriji Republike Nemačke. Advokatska kancelarija Antunović, Kurth, Rathmann nalazi se u oblasti Rajna-Majna, ali klijente može zastupati pred svim lokalnim, regionalnim i višim sudovima širom Nemačke. Usluge pružanja saveta i zastupanja mogu biti pružene, pored nemačkog, na srpskom, hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Naša advokatska kancelarija bavi se pružanjem pravne pomoći za fizička lica iz Srbije u inostranstvu i u Republici Srbiji u oblastima: