Porodično pravo

Opis usluge

U ovoj, verovatno najosetljivijoj oblasti prava, naša advokatska kancelarija pred sebe postavlja zadatak da svakom slučaju pristupimo maksimalno analitično i profesionalno, uz veliku dozu ljudskog razumevanja, s obzirom na to da slučajevi iz porodičnog prava predstavljaju najteže slučajeve u praksi svakog advokata, slučajeve koji iziskuju svakodnevnu posvećenost advokata, kako pravničku tako i ljudsku. Shodno tome, zadatak naših advokata je da pre svega razumeju životnu stranu situacije u kojoj se nalaze naši klijenti, a sve kako bi efikasno primenili profesionalno znanje i iskustvo u cilju rešavanja spora.

Naša kancelarija je svesna da je postupak razvoda sam po sebi izuzetno stresan za obe strane koje učestvuju u tom postupku, a posebno za one najmlađe članove porodice, te u tom smislu, pred sebe postavljamo zadatak da svaki porodični spor rešimo u što kraćem roku, na stručan i za klijenta najmanje stresan način.

Osim pružanja pravne pomoći u smislu zastupanja stranaka u porodičnim sporovima, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć klijentu sa ciljem da se spor reši kroz pregovore sa suprotnom stranom, potpisivanjem sporazuma.

Naša advokatska kancelarija bavi se pružanjem pravne pomoći iz oblasti porodičnog prava, kao što je: