Privredno pravo

Naš tim za privredno pravo klijentima pruža usluge konsaltinga o svim pitanjima iz oblasti privrednog odnosno korporativnog upravljanja, investicija i transakcija obavljajući jednu sveobuhvatnu pravnu ekspertizu u saradnji sa finansijskim i drugim savetnicima kako bismo za potrebe naših klijenata uvek ostvarili najefikasnija rešenja u zakonskih okvirima.

Usluge koje nudimo su rezultat dugogodišnjeg praćenja stanja na tržištu, kao i stanja u sudskoj praksi i praksi drugih državnih organa, te razumevanja svake poslovne situacije naših klijenata, njihovih ciljeva te su iste usmerene isključivo ka zadovoljavanju ciljeva i potreba klijenata.

Opis usluge

Advokatska kancelarija pruža najširi spektar advokatskih usluga u domenu privrednog prava, odnosno svih odnosa koji su uređeni je donošenjem nekoliko zakona, među kojima centralno mesto zauzima Zakon o privrednim društvima. Ovim zakonom se regulišu forme obavljanja privredne delatnosti, način funkcionisanja i odlučivanja u okviru privrednih društava, i na koncu, način njihovog prestanka. Advokatska kancelarija pruža usluge pravne zaštite i konsaltinga kako pravnim licima koja su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima organizovana u formi preduzetnika tako i pravnim licima koja su organizovana u formi društva lica poput ortačkog društva i komanditnog društva, i, sa druge strane, društva kapitala poput društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva.

Bavimo se pitanjima koja su usko vezana za oblast bankarskog poslovanja i savetovanja klijenata u kreditnim i drugim poslovima, te pitanjima iz oblasti osiguranja i to osiguranja imovine i lica, transportnim osiguranjem, osiguranjem od odgovornosti, zastupanjem osiguranja, zastupanjem osiguravajućih kuća, reosiguranjem, ugovorima o špediciji, obavezama izvođača radova i naručioca radova kod ugovora o građenju itsl.

Neke od konsultantskih usluga ali i usluga zastupanja pred državnim i drugim organima a koje advokatska kancelarija pruža su:

Po pitanju pružanja usluga zastupanja pred sudovima iz oblasti privrednog prava, naš advokatski tim možete angažovati za vođenje: