Radno pravo

U okviru oblasti radnog prava, osnovni fokus naše advokatske kancelarije jeste pružanje stranim i domaćim kompanijama permanentne neophodnue pravne pomoći u zakonitom postupanju koje se tiče radnih odnosa, a posebno imajući u vidu‚ enormno veliki broj, što usmenih što pismenih propisa, koji regulišu ovu oblast.

Opis usluge

Naša kancelarija je prepoznala takvu potrebu klijenata, te smo se specijalizovali za pružanje kontinuirane pravne pomoći klijentima, i rešavanje svakodnevnih pravnih problema sa kojim se klijent susretne. Iz tih razloga pred sebe postavljamo zadatak da kroz saradnju sa klijentom i detaljno poznavanje njegovog poslovanja i budućih planova, sprečimo pojavu problema i nesuglasica između poslodavca i zaposlenih putem blagovremenog pravnog savetovanja i usklađivanja poslovanja sa važećim propisima.

U tom smislu, naša advokatska kancelarija bavi se prevashodno pružanjem pravnih saveta i mišljenja o svim relevantnim pitanjima povodom radnih odnosa, a to su poslovi:

U okviru oblasti radnog prava, osnovni fokus naše advokatske kancelarije jeste pružanje stranim i domaćim kompanijama permanentne neophodnue pravne pomoći u zakonitom postupanju koje se tiče radnih odnosa, a posebno imajući u vidu‚ enormno veliki broj, što usmenih što pismenih propisa, koji regulišu ovu oblast.

Osim toga, u ovoj oblasti naša advokatska kancelarija se bavi i sledećim pravnim poslovima: