Usluge

Oblasti prava koje pokrivamo

Qui suo iure utitur, neminen laedit.

Krivično pravo

Krivično pravo

Naša advokatska kancelarija usko je specijalizovana za odbranu lica pred domaćim sudovima...

Građansko pravo

Građansko pravo

Naša advokatska kancelarija bavi se problemima iz širokog spektra građansko-pravne oblasti...

Privredno pravo

Privredno pravo

Advokatska kancelarija pruža najširi spektar advokatskih usluga u domenu privrednog prava...

Porodično pravo

Porodično pravo

U ovoj, verovatno najosetljivijoj oblasti prava, naša advokatska kancelarija pred sebe postavlja zadatak da...

Radno pravo

Radno pravo

U okviru oblasti radnog prava, osnovni fokus naše advokatske kancelarije jeste pružanje stranim i...

Nasledno pravo

Nasledno pravo

Advokati pružaju usluge iz oblasti naslednog prava koje se odnose na pravnu zaštitu imovinskih interesa...