Vraćanje srpskog državljanstva

Nedavno je usvojen zakon o dvojnom državljanstvu u Nemačkoj. Ministarka Nensi Fezer istakla je da će ovaj zakon značajno olakšati i pojednostaviti proces sticanja dvojnog ili višestrukog državljanstva, posebno za imigrante. Sada će imigranti moći da apliciraju za nemačko državljanstvo nakon 5 godina boravka u zemlji, umesto prethodnih 8 godina. Ključne odredbe ovog zakona uključuju:

  • Mogućnost podnošenja zahteva za državljanstvo nakon 5 godina boravka (ili čak za 3 godine u slučaju posebnih dostignuća),
  • Deca rođena u Nemačkoj od roditelja koji legalno žive u zemlji 5 ili više godina automatski dobijaju državljanstvo,
  • Imigranti stariji od 67 godina moraju polagati usmeni test nemačkog jezika,
  • Otvorena je mogućnost posedovanja više državljanstava paralelno sa nemačkim.

Takođe, osobe koje isključivo žive od državne pomoći neće biti kvalifikovane za državljanstvo, a isto važi i za one koji su počinili ozbiljna krivična dela suprotna temeljima demokratskog poretka, kao što su antisemitizam, rasizam ili ksenofobija.

U prošloj godini, Savezna kancelarija inostranih poslova u Nemačkoj izdala je 152.336 radnih viza za strane državljane, pri čemu su građani Indije imali najviše odobrenih viza, slede Turci, a zatim i Srbi sa 11.729 odobrenih viza za rad.