Claudia Antunović

Obrazovanje

Od januara 2006. Klaudija Antunović uspešno obavlja posao advokata u Bad Homburgu. Od tada, poverenje njenih klijenata i njihovo zadovoljstvo su u središtu njenog rada. Iako je locirana u oblasti Rajna i Majne, često i rado zastupa svoje klijente pred opštinskim, zemaljskim i višim sudovima širom Nemačke.

Njen vanparnični savet nije ograničen samo na nemački jezik, već se po želji može obavljati i na hrvatskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Pored stranog i azilnog prava, gde su pitanja o porodičnom spajanju, boravišnom statusu ili proterivanju među prioritetima, Klaudija pruža opsežno savetovanje i pravnu zastupljenost i u mnogim drugim pravnim oblastima.

Pored imigracionog prava, Klaudija Antunović zastupa svoje klijente u oblastima radnog prava, imovinskog i krivičnog, privrednog prava, kao i u postupcima naknade štete nastalih usled saobraćajnih nezgoda.

Članstvo

Advokatska komora Nemačke

Oblasti

Porodično pravo, imigraciono pravo, radno pravo, saobraćajno pravo, azilno pravo, krivično pravo, spajanje porodica

Kontakt podaci

(+49) 6172 800 593

info@advokatisrbija.com

www.anwalt-kooperation-bad-homburg.de