Svetislav Milićević

Obrazovanje

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripravničku praksu je obavljao u advokatskoj kancelariji. Pravosudni ispit je položio 2019. godine, od kada je upisan kao član Advokatske komore Beograda.

Članstvo

Advokatska komora Beograda

Oblasti

Građansko i stvarno pravo, privredno pravo, krivični i prekršajni postupci.

Kontakt podaci

(+381) 65 290 23 58

svetislav@advokatisrbija.com

Karijera

U toku svoje advokatske prakse obavljao je poslove zastupanja pravnih i fizičkih lica u svim vrstama sudskih postupaka, a naročito u imovinskopravnim postupcima, privrednim sporovima, odbrani okrivljenih lica, zastupanju oštećenih u krivičnim postupcima.

Osim zastupanja u sudskim postupcima, u toku svoje dosadašnje advokatske prakse obavljao je i pravne poslove koji se odnose na pružanje pravne pomoći brojnim pravnim licima, uključujući izradu svih vrsta ugovora I opštih akata.

Usko je specijalizovan za rešavanje složenih imovinskopravnih odnosa, kako izmedju fizičkih tako i pravnih lica vezanih za promet nepokretnosti, zajedničku gradnju, kao i za zastupanje klijenata u postupcima pred državnim organima.

Tečno govori engleski jezik.