Vanja Jeftić

Obrazovanje

Završila gimnaziju u Nemačkoj, u Minhenu 2004. godine, nakon čega je upisala pravni fakultet na Ludwig Maximilian Univerzitetu u Minhenu, gde je uspešno završila prvu godinu, a kasnije je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union 2012. godine. Pravosudni ispit položila je 2015. godine od kada radi u Beogradu kao samostalni advokat.

Članstvo

Advokatska komora Beograda

Oblasti

Porodično pravo, krivično pravo, stečajno pravo, naknada štete, bankarsko pravo, legalizacija

Karijera

Profesionalnu karijeru započela kao advokatski pripravnik u advokatakoj kancelariji kod advokata Momčila Bulatovića i Branislava Marjanovića.

Član je Advokatske komore Beograda od 2015.godine.

Poseduje sertifikat za odbranu maloletnika u krivičnom postupku i zastupanje maloletnika kao oštećenih lica.

Tečno govori nemački i engleski jezik.